Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

Τέστ δεξιοτήτων ΑΣΕΠ: Σημαντικές πληροφορίες

Με τη συμμετοχή περισσoτέρων από 175.000 υποψηφίων θα διεξαχθεί την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου- 30 του μήνα- το πρώτο πανελλαδικό Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Το ΑΣΕΠ έχει ολοκληρώσει εδώ και μήνες την επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων και αναμένει εντός των ημερών από το υπουργείο Παιδείας τον κατάλογο με τα εξεταστικά κέντρα που θα «στηθούν» σε όλη τη χώρα για να φιλοξενήσουν τη γραπτή δοκιμασία.

Οι «Προσλήψεις στο Δημόσιο» της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ απαντούν σήμερα σε 10 ερωτήσεις σχετικά με το Τεστ Δεξιοτήτων, για τη σωστή πληροφόρηση όλων εκείνων που πρόκειται να διαγωνιστούν σε αυτό.

1 Μπορεί κάποιος να δηλώσει τώρα συμμετοχή στο Τεστ Δεξιοτήτων;

Για να συμμετάσχει κάποιος στο Τεστ, θα πρέπει να έχει υποβάλει σχετική αίτηση, και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ήταν η 18η Φεβρουαρίου 2008. Επομένως, στο φετινό Τεστ μπορούν να λάβουν μέρος μόνον όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής. Εντός των προσεχών ημερών το ΑΣΕΠ θα δημοσιοποιήσει τον αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί αλλά και εκείνων που αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία.

2Πώς θα διεξαχθεί η γραπτή δοκιμασία;
Το Τεστ θα διεξαχθεί με τη μορφή των σύντομων ερωτήσεων. Μάλιστα, οι ερωτήσεις αυτές θα είναι κοινές για όλες τις κατηγορίες προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ). Η διάρκεια του Τεστ εκτιμάται ότι θα είναι 4 ώρες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο, ώστε να απαντήσουν προσεκτικά στις ερωτήσεις που θα τεθούν. Οι ερωτήσεις θα απαντηθούν σε ειδικό απαντητικό φύλλο με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών.

3 Τι έχει να κερδίσει κανείς από τη συμμετοχή του στο Τεστ Δεξιοτήτων;

Πρόκειται για ένα επιπλέον βαθμολογούμενο κριτήριο στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων εργασίας στο Δημόσιο με σειρά προτεραιότητας. Όμως, για να κάνει κάποιος χρήση της ειδικής βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει στο Τεστ, θα πρέπει η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στην οποία επιθυμεί να μετάσχει να εκδοθεί μετά τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα βαθμολογίας της ειδικής γραπτής δοκιμασίας και πριν από τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευσή του. Παράλληλα, ο υποψήφιος θα πρέπει να το δηλώσει στην αίτηση που θα υποβάλει για τη συμμετοχή του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, αναφέροντας την ημερομηνία κατά την οποία εξετάστηκε και τον βαθμό που έλαβε.

Η βαθμολογία του Τεστ πολλαπλασιάζεται επί 3 και μετατρέπεται σε αριθμό μορίων, τα οποία συνυπολογίζονται με τα υπόλοιπα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων που εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας. 4 Ποιο είναι το αντικείμενο εξέτασης σε αυτόν τον διαγωνισμό;

Αντικείμενο εξέτασης δεν αποτελούν συγκεκριμένα μαθήματα, αλλά ένα γενικό πλαίσιο θεματολογίας που καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων. Μεταξύ άλλων, οι ερωτήσεις θα περιλαμβάνουν βασικές γνώσεις σχετικές με την ιστορία της ανθρωπότητας και τη γεωγραφία του πλανήτη, τα φυσικά φαινόμενα και του νόμους που τα διέπουν, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οργάνωση και τη διοίκηση του κράτους, τον πολιτισμό όπως εκφράζεται μέσα από τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα, τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, τα σημαντικότερα ζητήματα που προβληματίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, κ.ά.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει επίσης δεξιότητες όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης του γραπτού λόγου, η αριθμητική αντίληψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με απλούς υπολογισμούς, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, ο επαγωγικός και διαγραμματικός συλλογισμός, η ικανότητα κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και επεξεργασίας πληροφοριών, η ταχύτητα και η ακρίβεια αντίληψης, η παρατηρητικότητα, η αντίληψη του χώρου κ.ά.

5 Πώς θα βαθμολογηθούν οι επιδόσεις των υποψηφίων στο Τεστ;

Η επίδοση στην ειδική γραπτή δοκιμασία βαθμολογείται με άριστα το 100, με βάση τις ορθές απαντήσεις σε καθεμία από τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Στην εξέταση εφαρμόζεται επίσης αρνητική βαθμολόγηση, που σημαίνει ότι για κάθε εσφαλμένη απάντηση αφαιρείται το ποσοστό του βαθμού που της αναλογεί. Δηλαδή, στην περίπτωση ερώτησης με 4 εναλλακτικές απαντήσεις, για τη λανθασμένη απάντηση που θα δοθεί θα αφαιρεθεί το 1/4 του βαθμού της ερώτησης, ενώ σε περίπτωση ερωτήσεων με 3 εναλλακτικές απαντήσεις το 1/3 κ.ο.κ. Καλό θα είναι, λοιπόν, αν ο υποψήφιος δεν είναι σίγουρος για τη σωστή απάντηση σε κάποια ερώτηση, να μην απαντήσει καθόλου στην ερώτηση αυτή.

6 Υπάρχει τρόπος να αυξήσει κανείς τη βαθμολογία που έλαβε στο Τεστ;

Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος στο Τεστ Δεξιοτήτων δεν μεταβάλλεται, ακόμη κι αν στη συνέχεια αποκτήσει περαιτέρω πτυχία. Αυτό που αλλάζει είναι τα μόρια που συγκεντρώνει από τους τίτλους σπουδών που κατέχει. Για παράδειγμα, αν κατά τη συμμετοχή του στο Τεστ ο υποψήφιος είναι φοιτητής και στο επόμενο χρονικό διάστημα πάρει το πτυχίο του, η βαθμολογία που έλαβε στο Τεστ δεν θα αλλάξει, όμως θα αλλάξουν τα μόρια που παίρνει με βάση τους τίτλους σπουδών που κατέχει. Ένας υποψήφιος μπορεί να αυξήσει τα μόριά του αν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές του σπουδές ή ακόμη αν αποκτήσει τίτλο σε μια ξένη γλώσσα.

7 Πού θα διεξαχθεί το Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων;

Το Τεστ θα διενεργηθεί σε ολόκληρη την Επικράτεια. Εξεταστικά κέντρα θα «στηθούν» σε όλες τις νομαρχίες της χώρας. Σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων υπολογίζεται ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού θα λειτουργήσουν περίπου 900 εξεταστικά κέντρα. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο δεν θα εξεταστούν περισσότεροι από 200 υποψήφιοι. Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, θα ανακοινωθούν εντός των ημερών με ευθύνη του ΑΣΕΠ.

8 Πώς θα διασφαλιστεί η μετάδοση των θεμάτων του διαγωνισμού, ώστε να μην υπάρξουν διαρροές;
Τα θέματα στα οποία θα εξεταστούν οι συμμετέχοντες στην ειδική γραπτή δοκιμασία, θα μεταδοθούν στα εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα με το σύστημα Vertical Βlanking Ιnterval (VΒΙ) του υπουργείου Παιδείας, δηλαδή με το σύστημα που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, έχει προβλεφθεί ώστε η μετάδοση των θεμάτων να γίνει με άλλο ασφαλές μέσο.

9 Μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό εκπαιδευτικοί;

Φυσικά και μπορούν, αρκεί να υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση συμμετοχής. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι η βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν στο Τεστ δεν θα μετρήσει στους επικείμενους διαγωνισμούς που θα διενεργήσει το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011, καθώς στον νόμο που αφορά τον διαγωνισμό των εκπαιδευτικών δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Βέβαια, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν στο Τεστ Δεξιοτήτων, σε άλλους διαγωνισμούς για προσλήψεις στο Δημόσιο με σειρά προτεραιότητας (μόρια).

10 Πότε θα διεξαχθεί το επόμενο Τεστ Δεξιοτήτων;

Ο νόμος προβλέπει ότι ο πίνακας με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος στο Τεστ, ο οποίος τηρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο του ΑΣΕΠ, θα ισχύει για 3 χρόνια. Όμως από το ΑΣΕΠ δεν έχει διευκρινιστεί κάθε πόσα χρόνια θα διεξάγεται το Τεστ- και πότε θα διεξαχθεί το επόμενο (έπειτα από αυτό της 30ής Νοεμβρίου). Αδιευκρίνιστο παραμένει επίσης το αν ένας υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει σε Τεστ Δεξιοτήτων ανά τρία χρόνια ή αν θα μπορεί να συμμετέχει σε κάθε Τεστ, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει την καλύτερη βαθμολογία.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: